Openingsuren: Maandag-Vrijdag 9u tot 12.30u en 13.30u tot 18.30u, Zaterdag 9u tot 12.30u

Blog / Promoties

Het elektronisch voorschrift: verplicht vanaf 1 januari 2017

Wie geneesmiddelen, hulpmiddelen, kinesitherapie of verpleegkundige zorg nodig heeft, ontvangt een papieren voorschrift van zijn arts of tandarts. Om de gezondheidszorg te digitaliseren, wordt de papieren versie van het voorschrift vervangen door een elektronische versie.

 

Het elektronisch voorschrift is de afgelopen jaren voorbereid en uitgetest. Momenteel worden dagelijks meer dan 100.000 voorschriften digitaal ingezonden. Vanaf 1 januari 2017 zal het gebruik van het elektronisch voorschrift verplicht zijn wanneer er een elektronische versie beschikbaar is. Vanaf 1 januari 2018 wordt het elektronisch voorschrift een algemene verplichting.

 

Wat verandert er voor de patiënt?

Geleidelijk aan zullen elektronische voorschriften de papieren voorschriften vervangen.

Momenteel leven elektronische en papieren voorschriften naast elkaar. Het papieren voorschrift bevat een barcode dat naar de elektronische versie verwijst. Beiden zijn nu geldig. Vanaf 1 januari 2017 worden zorgverleners verplicht om uitsluitend te werken met het elektronisch voorschrift, tenzij het om een noodgeval gaat. Patiënten krijgen in 2017 van hun arts nog een afdruk mee als “bewijs van het elektronisch voorschrift”. Vanaf januari 2018 zal er geen afprint meer nodig zijn. Het papieren voorschrift verdwijnt geleidelijk en zo kan de patiënt er stapsgewijs aan wennen.

Via een beveiligd webportaal kan de patiënt een overzicht bekijken van de openstaande voorschriften en hij kan voorschriften verwijderen. Om toegang te krijgen tot de elektronische voorschriften heeft de patiënt een eID, een eID-lezer en pincode nodig.

 

Hoe werkt het elektronisch voorschrift?

Huisartsen, specialisten, tandartsen of vroedvrouwen maken vanuit hun elektronisch patiëntendossier of webapplicatie een elektronisch voorschrift voor de patiënt. Via hun eID en pincode wordt dit voorschrift ondertekend en verstuurd naar een beveiligde server, Recip-e.

Vervolgens kiest de patiënt zelf een uitvoerder voor het voorschrift. De patiënt beslist zelf op welke apotheker, kinesitherapeut of verpleegkundige hij beroep wil doen. De zorgverlener haalt aan de hand van de identiteit van de patiënt (via de eID van de patiënt) en het unieke voorschriftnummer het voorschrift op in Recip-e. Als het voorschrift medicatie of zorg bevat die door de verplichte ziekteverzekering wordt terugbetaald, wordt ook de verzekerbaarheid van de patiënt getoond. Zo kan de zorgverlener bijvoorbeeld nagaan of de patiënt van bepaalde rechten, zoals de verhoogde tegemoetkoming, geniet. Nadat de uitvoerder het voorschrift verwerkt en gearchiveerd heeft, verdwijnt het uit Recip-e.

Het systeem voldoet aan strenge veiligheidsnormen. Enkel de voorschrijver, de patiënt en de uitvoerder van het voorschrift krijgen toegang tot het elektronische voorschrift.

 

Waarom worden voorschriften elektronisch?

Het doel is om de zorg te verbeteren. De arts of tandarts maakt het elektronisch voorschrift op vanuit het elektronisch medisch of tandheelkundig dossier. Zo ziet de zorgverlener of de voorgeschreven behandeling in strijd is met allergieën of andere risico’s die in het dossier staan. Er is ook een koppeling met een up-to-date databank van beschikbare geneesmiddelen zodat er minder fouten zullen gebeuren in voorschriften voor medicatie.

Daarnaast biedt het systeem van het elektronisch voorschrift functies die in de papieren wereld onmogelijk zijn. Zo voorkomt het systeem vervalsingen. Bovendien kan de voorschrijvende arts bekijken welke voorschriften zijn afgehaald.

Tenslotte communiceren de voorschrijver en uitvoerder van het voorschrift met elkaar via het systeem. Ze kunnen elkaar op een eenvoudige manier feedback geven over het voorschrift via Recip-e.

 

Voor meer informatie over het electronisch voorschrift kan u terecht bij het team van Apotheek Bellens te Geel. Zij geven u advies over de werking en gevolgen van u door het electronisch voorschrift.

Sofie Van Der Staey

Author

view all posts